1975_585_182
Otvaranje Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju: jugoslovenska delegacija

Komentari