1975_598_042
Ve?era koju je priredio predsednik Predsedni?tva SAP Vojvodine Radovan Vlajkovi?, u hotelu "Turist" u Ba?koj Palanci: kulturno-zabavni program