1976_607_0151
Poseta Panami: sve?ani ispra?aj na aerodromu u Panami i opro?taj sa predsednikom Lakasom i O.Torihosom

Komentari