1976_609_0078
Poseta Portugaliji: sve?ani ispra?aj i opro?taj sa predsednikom Gome?om i suprugom u Vale de Lobo