Prijem Roberta Marfija, zamenika dr?avnog podsekretara u ministarstvu inostranih poslova SAD