1955_049_066
Prijem Roberta Marfija, zamenika dr?avnog podsekretara u ministarstvu inostranih poslova SAD

Dodatne informacije
Komentari