U razgovoru i na ve?eri u Beloj vili sa potpredsednikom vlade SSSR-a Anastasom Mikojanom i njegovom suprugom