U razgovoru i na večeri u Beloj vili sa potpredsednikom vlade SSSR-a Anastasom Mikojanom i njegovom suprugom