1955_049_074
U razgovoru i na ve?eri u Beloj vili sa potpredsednikom vlade SSSR-a Anastasom Mikojanom i njegovom suprugom

Dodatne informacije
Komentari