1976_620_015
Poseta Turskoj: kra?a izjava novinarima na do?eku u Ankari

Dodatne informacije
Komentari