1976_623_071
Proslava 120-godi?njice ro?enja Nikole Tesle: obilazak Memorijalnog muzeja-rodne ku?e Nikole Tesle