1955_049_188
Sve?ani prijem u zgradi Saveznog izvr?nog ve?a povodom Dana republike: susret sa delegacijama bugarskih i kineskih novinara

Dodatne informacije
Komentari