1976_627_101
Poseta Nikolae ?au?eskua: Jovanka Broz i Elena ?au?esku na ru?ku u zgradi Izvr?nog ve?a SR Slovenije u Ljubljani

Komentari