Na sve?anoj akademiji u Narodnom pozori?tu prilikom proslave godi?njice Republike