1949_004_137
Na sve?anoj akademiji u Narodnom pozori?tu prilikom proslave godi?njice Republike

Dodatne informacije
Komentari