Poseta Etiopiji: dolazak u Dobi i ru?ak; danakilski sultan sa pratnjom