1955_50_0040
Poseta Etiopiji: dolazak u Dobi i ru?ak; danakilski sultan sa pratnjom

Dodatne informacije
Komentari