1955_50_0052
Poseta Etiopiji: na putu prema ?efi, u lovu, dolazak i ru?ak u Batiju, razgledanje oreksa i sa poglavicama danakilskog plemena

Komentari