1976_624_0028
Peta konferencija nesvrstanih zemalja: susret sa predsednikom Republike ?ri Lanke Vilijemom Gopalavom i premijerom Sirimavo Bandaranaike prilikom sve?anog do?eka na aerodromu "Solomon Bandaranaike" u Kolombu