Peta konferencija nesvrstanih zemalja u Kolombu: susret sa Generalnim Sekretarom OUN, Kurtom Valdhajmom