1976_625_0039
Peta konferencija nesvrstanih zemalja u Kolombu: susret sa Generalnim Sekretarom OUN, Kurtom Valdhajmom

Dodatne informacije
Komentari