1976_626_0078
Peta Konferencija nesvrstanih zemalja: prijem radne grupe SSIP i SSUP na Petoj konferenciji pokreta nesvrstanih u Kolombu na "Galebu"