Peta Konferencija nesvrstanih zemalja: sa grupama mornara na "Galebu" usidrenom u luci Kolombo