1976_626_0094
Peta Konferencija nesvrstanih zemalja: sa grupama mornara na "Galebu" usidrenom u luci Kolombo

Dodatne informacije
Komentari