1977_639_139
Sve?ana sednica Gradske konferencije SKH Zagreba povodom 50 godina u Mesnom komitetu i 40 godina na ?elu Partije