Prijem delegacije zdravstvenih radnika Saveznog komiteta na čelu sa Zorom Tomić, članom SIV-a i predsednicom Saveznog komiteta za zdravstvo i socijalnu zaštitu