Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: prijem odlikovanja u zgradi Predsedni?tva ministarskog saveta Egipta