1955_1956_52_0038
Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: prijem odlikovanja u zgradi Predsedni?tva ministarskog saveta Egipta

Dodatne informacije
Komentari