1977_646_191
Poseta Beogradskom sajmu povodom 21. me?unarodnog sajma tehnike: razgledanje izlo?be "Tehnika u slu?bi medicine"