1955_1956_52_0048
Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: na sve?anoj ve?eri koju je priredio premijer Naser, na izvo?enju programa narodnih igara