1955_1956_52_0053
Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: na zvaničnim egipatsko-jugoslovenskim razgovorima u palati Kubeh

Komentari