Na sve?anom prijemu koji je priredio poljski ambasador Henrik Grohulski, u zgradi SIV-a Srbije