1977_654_032
Poseta NR Kini: poseta vojnoj jedinici-?estoj ?eti ?vrstih kostiju, u okolini grada Hangd?oua u provinciji ?ekjang