1977_654_094
Poseta NR Kini: do?ek u Urum?iju i susret sa rukovodiocima Autonomne oblasti Sinkjang-Ujgursk, na ?elu sa predsednikom Revolucionarnog komiteta Sejfudinom

Komentari