1977_658_158
Ru?ak sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu, generalom armije Nikolom Ljubi?i?em i saradnicima u Kara?or?evu: dolazak

Komentari