1978_676_094
Sve?ana proslava Dana borca i 35-godi?njice bitke na Sutjesci: govor na narodnom zboru