1978_685_096
Prijem grupe vojnih stare?ina, na ?elu sa generalom Nikolom Ljubi?i?em, u vili "Galeb"

Komentari