1979_691_0082
Poseta Iraku: prijem Sadama Huseina, potpredsednika Saveta komande revolucije, i predaja odlikovanja

Dodatne informacije
Komentari