1979_704_012
Prijem potpredsednika Dr?avnog saveta NR Kine, Vanga ?end?unga, u vili na Tari

Dodatne informacije
Komentari