Prijem egipatskog poslanika Ahmed Fati el Akad-Beja