1950_005_048
Prijem egipatskog poslanika Ahmed Fati el Akad-Beja

Dodatne informacije
Komentari