1979_707_044
Ručak za diplomatski kor u Karađorđevu, sa zdravicama predsednika Tita i doajena diplomatskog kora, ambasadora Paname Virgilia Brandforda Hamita