1979_707_044
Ru?ak za diplomatski kor u Kara?or?evu, sa zdravicama predsednika Tita i doajena diplomatskog kora, ambasadora Paname Virgilia Brandforda Hamita