1979_707_062
Prijem potpredsednika Predsedni?tva SFRJ Lazara Koli?evskog i predsednika SIV-a Veselina ?uranovi?a u Kara?or?evu

Komentari