1979_707_064
Prijem delegacije JNA povodom Dana Armije, na čelu sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu i generalom armije Nikolom Ljubičićem u Karađorđevu