1979_707_064
Prijem delegacije JNA povodom Dana Armije, na ?elu sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu i generalom armije Nikolom Ljubi?i?em u Kara?or?evu