1979_707_069
Prijem delegacije JNA povodom Dana Armije, na ?elu sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu i generalom armije Nikolom Ljubi?i?em u Kara?or?evu: ?etnja i razgledanje ?atora