Prijem Josipa Vrhovca, saveznog sekretara inostranih poslova