1980_707A_029
Prijem Josipa Vrhovca, saveznog sekretara inostranih poslova

Dodatne informacije
Komentari