1980_708_015
Prenos posmrtnih ostataka predsednika Tita Plavim vozom od Ljubljane do Zagreba