Povratak "Galebom" iz posete zemljama Afrike: u razgovoru sa crnogorskim rukovodiocima