1961_166_026
Povratak "Galebom" iz posete zemljama Afrike: u razgovoru sa crnogorskim rukovodiocima