Boravak u Parizu: u razgovoru sa predstavnicima parlamentarne grupe francusko-jugoslovenskog prijateljstva